Lägerbrev nr. 3

Det är nu dags för kåren att säkra sin plats till lägret. Intresset för lägret är stort.

Vi har nöjet att berätta att det även kommer deltagare från Norge, Tyskland, Italien och  Storbritannien. 

Anmäl din kår redan idag. Det är er kåranmälare som gör själva preliminäranmälan på Scoutnet. Sista anmälningsdag är 20 februari för kåren och gör det gärna snarast så ni får plats. Till detta datum ska också preliminäranmälan vara betald med 2000 kr per kår. Viktigt att detta görs snarast.  Har du frågor om anmälan eller hur Scoutnet fungerar tveka då inte att höra av dig till anmalan@sjo20.se

Bankgiro 285-0006

 

Lägerprogrammet

Genom aktiviteter som segling, stadsvandring, utbildningar, sjövett, navigation, spår och mycket mer kommer du att bygga på dina kunskaper och utmana dig själv som scout till sjöss och på land i ett hållbart tänk för en tryggare framtid. Alla deltagare kommer att göra en heldagsutflykt till världsarvsstaden Karlskrona.

På lägret kommer det finns möjlighet att skriva prov för Förarintyg, Seglarintyg 1 eller Seglarintyg 2, om studier har gjorts tidigare. Anmälan sker här och ska göras i förväg senast 1 juni. Kostnaden är 500 kr för Förarintyg och 350kr per seglarintyg samt 50 kr för den Blå boken (om du inte har någon sedan tidigare).  Läs mer om kravet för proven här.

Kom igång och läs förarintyg tillsammans under våren!

Info om anmälan/priser

Anmälan för deltagare görs av respektive scoutkår via Scoutnet. Du som är kåranmälaren kan löpande skriva in i Scoutnet, vilka som kommer. Kårkassören betalar 2000 kr för kåren senast 20 feb. När max deltagarantal på lägret är fullt, stängs anmälan.

Preliminäranmälan gäller från det datum betalningen är registrerad på Riksskeppslagets bankgiro 285-0006. I Scoutnet fyller man i  vilka scouter och ledare som kommer delta. Dessa namn går att ändra fram till 5/4. Anmälan för funktionärer görs individuellt i Scoutnet. Har man frågor kring anmälan så maila anmalan@sjo20.se.

Avgifter:

Avgift för preliminäranmälan är 2000 kr / scoutkår oavsett antalet deltagare. Den betalas vid preliminäranmälan senast 20 februari. Preliminäravgiften dras ifrån den slutliga avgiften. Sista datum för preliminäranmälan är den 20 februari 2020. Sista datum för definitivanmälan är den 5 april 2020.

Avgifter för lägerveckan:

1 800 kr per deltagare (scouter samt ledare) för 5–8 dagar
1000 kr per deltagare (scouter samt ledare) för 1–4 dagar
350 kr för funktionärer för hela lägerveckan (ingen rabatt för kortare deltagande)
350 kr för ledarbarn 2–9 år (ingen rabatt för kortare deltagande)
0 kr för ledarbarn 0–2 år

Funktionärer som arbetar under för- och/eller efterläger kan få 50 kr i rabatt per full arbetsdag. Om man arbetar hela förlägret och hela efterlägret kan man få hela lägeravgiften återbetald.

Återbetalning till funktionärer görs om det finns pengar kvar efter lägret, och då återbetalas i den ordning som funktionärerna anmält sig.

Avanmälningar kan göras fram till 20 februari 2020 utan någon kostnad.
Efter 20 februari återbetalas inte preliminäranmälningsavgiften.
IBAN
SE285 000 000 005 526 102 22 74
BIC ESSESESS

Lägerängen

Lägerängen ligger torrt och har utsikt över Järnavik. Det finns plats för parkering av både bilar och släp. Lossning kommer vi lösa med enkelriktade vägar. Bussar får stanna i närheten av lägerängen så att passagerare på ett säkert sätt kommer rätt.

Lägerängen

Lägerängen ligger torrt och har utsikt över Järnavik. Det finns plats för parkering av både bilar och släp. Lossning kommer vi lösa med enkelriktade vägar. Bussar får stanna i närheten av lägerängen så att passagerare på ett säkert sätt kommer rätt.

Hamnen

Båtarna kommer ligga för ankar, i hamnen. Så alla båtar behöver ha med sig ett bra ankare med ett par meter kätting. Djupet i hamnen ligger på 3-5 meter.

 

Det kommer gå transport mellan lägerängen och hamnen under dagtid till seglingspassen. Övrig tid kommer det gå att cykla ca 2km emellan.

Hamnen

Båtarna kommer ligga för ankar, i hamnen. Så alla båtar behöver ha med sig ett bra ankare med ett par meter kätting. Djupet i hamnen ligger på 3-5 meter.

 

Det kommer gå transport mellan lägerängen och hamnen under dagtid till seglingspassen. Övrig tid kommer det gå att cykla ca 2km emellan.

Matlagning

Matlagning kommer ske byvis på gas kök. Vi kommer inte tillåta matlagning på öppen
eld.
Om det skulle bli eldningsförbud kommer vi att finna platser där det är tillåtet att elda
eller lösa detta på något sätt.
Byn kan hämta råvaror och torrproviant dagligen från intendenturen.

Funktionärer väljer snarast vad de vill bidra med på lägret. Kanske ge förarintygkurs, eller bidra med matlagning/mat till deltagare och funktionär. 

Frågor: info@sjo20.se

  • Program
  • Intendentur
  • Förläggning
  • Säkerhet
  • Hamn
  • Administration
  • Information
  • Vill du vara skeppare för en båt, lära ut segling och agera nödbroms? 

    Vill du ta hand om en utländsk kår, och stötta dem i deras upplevelse av Sverige?