Lägerbrev nr. 2.1

Välkommen till Blekinges vackra skärgård, sista veckan i juli 2020. Vi träffas i Blekinge för en vecka fylld aktiviteter med anknytning till sjölivet!

Datum för lägret är den 25 juli – 1 augusti 2020.
I anslutning till ordinarie läger finns ett förläger och ett efterläget, 21-24 juli respektive 2-3 augusti 2020.

Lägret riktar sig till sjöscouter och scouter med intresse för hav och vatten. Lägeraktiviteterna är för er som är Upptäckare och uppåt.

Lägerplats

Lägerplatsen är nu äntligen bokad och vi kommer att vara på Pagelsborgs gård. I tillägg till Pagelsborg kommer vi att ha verksamhet ute på Tjärö.

Pagelborgs gård ligger i Blekinge mellan Karlshamn och Ronneby med c. 2 mil till respektive stad.

Om Pagelsborg Gård & Tjärö

Pagelborg är en del utav ett naturreservat som är c. 400 m lång grusås som ger utsikt över våtmarker och betesmark som sträcker sig ut till Östersjön.

Tjärö är en av de större öarna i Blekinges skärgård och här kommer vi tillbringa mycket tid även om vi bor på Pagelborgs gård. På Tjärö finns flertalet badplatser runtom hela ön med klart och långgrunt vatten. Ön är vidare en skärgårdsidyll som man sent vill missa med avgrundsdjupa bergsbranter.

Program

Lägertemat är Sjöscouting 2020 där aktiviteterna influerats av FNs Agenda 2030.

Det ett läger för sjöscoutkårer och kårer som har sjöverksamhet. Lägret kommer att ha program för upptäckare och uppåt. 

Häng med på ett läger fyllt med äventyr och upplevelser. Här är fokus på att utmana dig själv, lära dig nya saker, använda dina kunskaper och ha kul med nya o gamla vänner. Ett läger med aktiviteter på land, till sjöss, i och under vattnet.

Hamn

Vi söker just nu båtar som vi kan använda i sjöprogramet. Kommer ni delta med båt använder vi den gärna!

På lägret kommer det finnas två stycken hamnar och den primära ligger i Edstorpaviken och den andra ute på Tjärö där båtarna lägger till några timmar under dagen. 

På Tjärö är det klippförtöjning som gäller och för stora skepp med peke är det långsides utanpå varandra emot en fast brygga. Det kommer finnas möjlighet att koppla upp båtarna till landström. 

I Edstorpaviken kommer båtarna ligga på svaj med bevakning dygnet runt. Stora skepp kommer ha möjlighet att förtöja på kaj i Järnavik. 

Under lägret kommer vi använda oss av BUS-/BMS-systemet för samtliga båtar som används i lägerverksamheten. Läs mer om BUS/BMS här!

Tid för preliminäranmälan har senarelagts och avgiften för preliminäranmälan ändrad. Lägerkommittén fann att tiden för preliminäranmälan var för snäv och att avgiften för preliminäranmälan måste ändras eftersom den kunde bli orimligt hög när man inte vet hur många som anmäler sig i respektive kår.

Info om anmälan/priser

Anmälan för deltagare görs av respektive scoutkår via Scoutnet. Du som är kåranmälaren kan löpande skriva in i Scoutnet, vilka som kommer. Kårkassören betalar 2000 kr för kåren. När max deltagarantal på lägret är fullt, stängs anmälan.

Definitivanmälan gäller från det datum betalningen är registrerad på Riksskeppslagets bankgiro 285-0006. I anmälan skall det anges vilka scouter och ledare som kommer delta. Anmälan för funktionärer görs individuellt i Scoutnet. Har man frågor kring anmälan så maila anmalan@sjo20.se.

Avgifter:

Avgift för preliminäranmälan är 2000 kr / scoutkår oavsett antalet deltagare. Den betalas vid preliminär anmälan senast 20 februari. Preliminäravgiften dras ifrån den slutliga avgiften. Sista datum för preliminäranmälan är den 20 februari 2020. Sista datum för definitivanmälan är den 5 april 2020.

Avgifter för lägerveckan:

1 800 kr per deltagare (scouter samt ledare) för 5–8 dagar
1000 kr per deltagare (scouter samt ledare) för 1–4 dagar
350 kr för funktionärer för hela lägerveckan (ingen rabatt för kortare deltagande)
350 kr för ledarbarn 2–9 år (ingen rabatt för kortare deltagande)
0 kr för ledarbarn 0–2 år

Funktionärer som arbetar under för- och/eller efterläger kan få 50 kr i rabatt per full arbetsdag. Om man arbetar hela förlägret och hela efterlägret kan man få hela lägeravgiften återbetald.

Återbetalning till funktionärer görs om det finns pengar kvar efter lägret, och då återbetalas i den ordning som funktionärerna anmält sig.

Avanmälningar kan göras fram till 20 februari 2020 utan någon kostnad.
Efter 20 februari återbetalas inte preliminäranmälningsavgiften.

Lägerbrev 3

Efter att preliminäranmälan registrerats i Februari så kommer lägerbrev 3 att komma ut.