Covid-19 vs Sjö20; Sjöscoutlägret flyttas till sommaren 2022
Vi har uppfattat att det finns en oro bland deltagare att komma, dels att resa, dels att umgås medan Covid-19 kretsar runt jorden. Många resvägar har stängt och gjort det svårt för deltagarna att komma till Blekinge. Vi i lägerledningen måste också ta ansvar för att undvika smittspridning.

Sjö20 är ett stort sjöscoutläger där målet är att sjöscouter och scouter med vattenaktiviteter ska umgås och lära av varandra i Blekinge och ARK56. Med Covid-19 är det inte möjligt. WHO rekommenderar att människor ska undvika att samlas i stora folkmassor. Vissa länder har dessutom lagstadgat emot stora folksamlingar. I Sverige råder just nu siffran 500 personer. Vi tar vårt ansvar och väljer att inte samla flera hundra scouter på en och samma plats.

Vi har varit i kontakt med smittskyddsmyndigheten i Blekinge. De säger att i dagsläget vet ingen hur Pandemin ser ut till sommaren. Men att lägret med mycket kort varsel kan behöva avbrytas eller ställas in.

Många kommer resande till lägret och resvägar stängs i skrivande stund. De behöver få veta redan nu att lägret flyttas till sommaren 2022. Ni ska inte betala in någon deltagaravgift. Tvärtom ska ni som betalat in anmälningsavgiften få tillbaka era pengar så snart vi kan administrera detta.

Var vänliga sänd oss ert bankgiro eller bankkontonummer till ekonomi@sjo20.se

Allt detta är anledningar till att flytta fram lägret till sommaren 2022, sista veckan i juli. Vi behöver alla hjälpas åt att ta ansvar för att undvika att sprida smitta och att själva bli smittade. Vi behöver göra allt vi kan för att hjälpas åt i detta stora svåra. För omsorg om våra medmänniskor.

Vi hoppas att alla ni som sett fram emot Sjö20 kommer vara med sommaren 2022.

Hemsidan kommer att finnas kvar under www.sjo20.se och vi uppdaterar den successivt.